CENOVNIKCene pregleda

Vrsta pregleda Cena
Opšti pedijatrijski pregled 2500 din
Kompletan pedijatrijski kardiološki pregled profesora 8000 din
Fetalna ehokardiografija 8000 din
Ergometrija kod dece i sportista 6000 din
Pregled pedijatra nefrologa profesora 3000 din
Ultrazvučni pregled bubrega i mokraćne bešike 3000 din
Kompletan nefrološki pregled sa ultrazvukom 5500 din
Pregled pedijatra pulmologa profesora 4000 din
Spirometrija 2600 din
Ventolinski test za decu stariju od 5 godina 3000 din
Ventolinski test za decu mlađu od 5 godina 1000 din
Kožni alergotest 4000 din
Tumačenje Rtg grudnog koša 750 din
Imunološka procena za respiratorno-alergološke bolesti 5000 din
Pregled pedijatra neurologa 3000 din
Ultrazvučni pregled mozga 3000 din
Pregled pedijatra gastroenterologa profesora 3000 din
Ultrazvučni pregled abdomena 3000 din
Kompletan gastroenterološki pregled sa ultrazvukom 5500 din
Pregled dečjeg psihologa 2000 din
Sistematski pregled za decu do 3 godine 2500 din
Sistematski pregled za decu od 3 god. do 7 god 3000 din
Sistematski pregled za decu stariju od 7 godina 4000 din
Pregled interventnog kardiologa (EKG) 4000 din
Pregled interventnog kardiologa (EKG, EHO srca) 7000 din
Holter EKG kod odraslih 4400 din
Holter EKG kod dece 5000 din
Holter pritiska 3000 din
Doppler krvnih sudova vrata 3000 din
Ultrazvuk kukova kod beba 3000 din
Inhalacija 1000 din
Davanje i.v. infuzije 1000 din
Davanje i.v. injekcije 750 din
Davanje i.m. injekcije 350 din
Opšti pregled dece sportista 2500 din
Pregled interniste sa EKG-om 2000 din
Eho abdomena kod odraslih 3000 din
Eho štitaste žlezde kod dece i odraslih 3000 din
Eho abdomena i štitaste žlezde 5000 din
Pregled interniste sa uz (abdomen ili štitasta žlezda) 3000 din
Pregled interniste i eho abdomena i štitaste žlezde 5000 din
Prvi pregled adultnog kardiologa sa Ehom srca 4000 din
Pregled adultnog kardiologa sa EKG-om 2600 din
Kontrolni pregled adultnog kardiologa u roku od 3 meseca od prethodnog pregleda 1200 din
Ergometrija kod odraslih 4500 din
Pregled dečjeg kardiologa docenta 6000 din
Pregled pedijatra neurologa profesora 3600 din
Pregled pedijatra neurologa profesora sa ultrazvukom 5400 din
Pregled pedijatra endokrinologa 3000 din
Pregled pedijatra endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde 5500 din
Pregled radiologa za odrasle sa ultrazvukom regije (vrat, štitasta žlezda, abdomen, mala karlica, dojke, aksila, ingvinum, meka tkiva, kolena) 4000 din
Pregled radiologa za odrasle sa ultrazvukom 2 regije (npr. dojka + štitasta žlezda) 6000 din
Pregled radiologa za odrasle sa ultrazvukom 3 regije (npr. dojka + štitasta žlezda + abdomen) 8000 din